fbpx

לייעוץ
אישי

מאמרים

תגיות:

לקוח מרוצה זה כבר לא מספיק!

פרופ’ אבי דגני: איזו חברה תנצח בקרב השיווק בתחומה? מדוע הצרכן מעדיף לקנות בחנות מסוימת? מה עושה את ההבדל? מה הופך את הלקוח לנאמן? | מתקופה לתקופה משתנות אופנות שוק ונסיבות כלכליות, צצות מגמות חברתיות ותרבותיות חדשות המייצרות אפיוני-צריכה, והשאלות הקלאסיות הללו שבות ועולות. איזו חברה תנצח בקרב השיווק בתחומה? מדוע הצרכן מעדיף לקנות בחנות מסוימת? מה עושה את ההבדל? מה הופך את הלקוח לנאמן? | מתקופה לתקופה משתנות אופנות שוק ונסיבות כלכליות, צצות מגמות חברתיות ותרבותיות חדשות הייצרות אפיוני-צריכה, והשאלות הקלאסיות הללו שבות ועולות.

פרופ' אבי דגני, נשיא, |